Etická komise

Pro práci v oblasti etické odpovědnosti vysoké školy jmenoval rektor VŠE v Praze v roce 2014 etickou komisi. Komise vychází z etického kodexu VŠE a schváleného jednacího řádu.

Etická komise pracuje v následujícím složení:

Předseda:

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA  (kontakt: dusan.kucera@vse.cz)

Členové:

  • prof. Ing. Petr Berka, CSc.
  • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
  • prof. Radim Jiroušek, Dr.Sc.
  • doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
  • Ing. Jakub Drábek
  • doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
  • Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
  • JUDr. Jan Vondráček

Zápisy z jednání komise