Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Svolání ustavujícího zasedání AS VŠE pro funkční období od 13. 6. 2018

Související stránky

Svolání ustavujícího zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze

Svolávám tímto ustavující zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze v souladu s článkem 9, odst. 2 Volebního řádu. Podle Jednacího řádu AS VŠE by ustavující schůzi měl řídit ten ze senátorů, který dosáhl nejvyšší procentní podíl z počtu všech oprávněných voličů svého volebního obvodu. Tím je podle výsledku voleb Mgr. Gabriela Čermáková. Ustavující zasedání se koná dne 13. 6. 2018 od 13:00 v místnosti 169 nb (zasedací místnost rektorky).

Ing. Václav Černý, Ph. D. (v.r.), předseda HVK VŠE Praha

Praha, dne 11. 5.2018