Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
2015-2018

Související stránky

Řádné volby do AS VŠE na období 2015-2018

Předsednictvo AS VŠE vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu AS VŠE  řádné volby do AS VŠE na období 2015-2018  se začátkem funkčního období 13. 6. 2015 a koncem funkčního období 12. 6. 2018.

Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví akademický senát příslušné fakulty VŠE, resp. předsednictvo AS VŠE tak, aby se konaly v období od 7. 4. 2015 do 15. 5. 2015. Závazný vzor hlasovacího lístku je v příloze tohoto dokumentu.

PLATNÉ VÝSLEDKY VOLEB ZDE

Protokoly dle jednotlivých volebních obvodů:

Studenti programů neuskutečňovaných na fakultách budou volit v rámci volebního obvodu studentů Fakulty mezinárodních vztahů vylosované předsedou AS VŠE dne 23. 2. 2015.

Složení hlavní volební komise (HVK):

  • předseda: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS)
  • místopředseda: Ing. Václav Černý, Ph.D. (FFÚ)
  • místopředsedkyně: Mgr. Halka Čapková, Ph.D. (FMV)
  • Ing. Jiří Klečka, Ph.D. (FPH)
  • Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (FM)
  • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (NF)

Adresa pro podávání stížností (předsedy HVK): jakub.fischer@vse.cz

Řešení stížností: Rozhodnutí HVK AS VŠE o potvrzení výsledků voleb na FMV a FIS

Pravidla volební kampaně: Volební kampaň kandidátů do senátu se musí řídit Etickým kodexem a předpisy VŠE.

V Praze dne 23. 2. 2015

prof. Václav Riedlbauch

předseda AS VŠE

Příloha: vzor_volebního_lístku.doc


Doplňovací volby do AS VŠE na období 2015-2018

Doplńovací volby ve volebním obvodu studentů FFU