Zápisy z hlasování

Volební období 2018–2021

  • Hlasování per rollam se v tomto období zatím nekonalo

Volební období 2015–2018

  • Hlasování per rollam se v tomto období nekonalo

Volební období 2012–2015

Volební období 2009–2012