Hlavní volební komise

Volby 2024–2027

Složení hlavní volební komise (HVK) s účinností od 26. 9. 2022:

 •  předseda: Ing. Václav Černý, Ph.D.,
 •  místopředseda: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.,
 •  místopředsedkyně: JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.,
 •  člen Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.,
 •  člen doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.,
 •  

Volby 2021–2024

Složení hlavní volební komise (HVK) s účinností od 20. 5. 2019:

 • předseda: Ing. Václav Černý, Ph.D. (FFÚ)
 • místopředseda: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (FIS)
 • místopředsedkyně: JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (FMV)
 • Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (FM)
 • doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. (NF)
 • PhDr. David Anthony Procházka, Ph.D., MBA, MSc (FPH)

Volby 2018–2021

Složení hlavní volební komise (HVK) s účinností od 16. 6. 2016:

 • předseda: Ing. Václav Černý, Ph.D. (FFÚ)
 • místopředseda: Ing. Tomáš Loster, Ph.D. (FIS)
 • místopředsedkyně: JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (FMV)
 • Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (FM)
 • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (NF)
 • Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. (FPH)

Volby 2015–2018

Složení hlavní volební komise (HVK):

 • předseda: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS)
 • místopředseda: Ing. Václav Černý, Ph.D. (FFÚ)
 • místopředsedkyně: Mgr. Halka Čapková, Ph.D. (FMV)
 • Ing. Jiří Klečka, Ph.D. (FPH)
 • Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (FM)
 • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (NF)

Adresa pro podávání stížností (předsedy HVK): jakub.fischer@vse.cz

Řešení stížností: Rozhodnutí HVK AS VŠE o potvrzení výsledků voleb na FMV a FIS

Volby 2012–2015

 

Složení hlavní volební komise

předseda: Fischer Jakub
místopředseda: Černý Václav
Klečka Jiří
Jaegerová Václava
Kovář Martin
Poláková Jana