Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora

 

Předseda Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Členové Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora

Ing. Marek Korejs
Bc. Matěj Pokorný
Ing. Lucie Váchová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Fliedrová

Zápisy z jednání komise

Zápis ze zasedání volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora dne 27. září 2021

Zápis ze zasedání volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora dne 15. října 2021