Funkční období 2015-2018, záznamy za rok 2015

DATUM PROJEDNÁVÁNO ÚČASTNILI SE
ZÁVĚR
28.12.2015 1. Zápis ze zasedání dne 23.11. 2015 a vypořádání připomínek2. Zápis ze zasedání dne 21.9. 2015 a vypořádání připomínek Mailem: Berka, Marek, Prchal
 1. Předsednictvo schvaluje zápis i vypořádání připomínek
 2. Předsednictvo schvaluje zápis i vypořádání připomínek
9.11.2015 1. Žádost senátora Vondráčka o poskytnutí AV záznamů ze zasedání AS VŠE2. Předběžný návrh programu zasedání dne 23.11.2015

3. Zápis ze zasedání dne 26.10. 2015 a vypořádání připomínek

Berka, Marek, Prchal- skype
 1. Předsednictvo souhlasí s poskytnutím AV záznamů
 2. Předsednictvo schvaluje předběžný návrh programu
 3.  Předsednictvo schvaluje zápis i vypořádání připomínek
2.11.2015 Zápis ze zasedání dne 12.10.2015 a vypořádání připomínek Mailem: Berka, Marek, Prchal Předsednictvo schvaluje zápis i vypořádání připomínek
14.10.2015 Změna programu zasedání dne 26.10.2015 a návrh na pracovní komise Mailem: Berka, Marek, Prchal Předsednictvo schvaluje změnu i návrh na pracovní komise
12.10.2015 1. Zásady jednání předsednictva2. Pověření předsedy jednat za předsednictvo

3. Návrh programu zasedání dne 26.10.2015

 Berka, Marek, Prchal
 1. Předsednictvo bude jednat osobně nebo s využitím e-mailu. V případě e-mailové komunikace se návrh i vyjádření k návrhu zasílají všem členům předsednictva.
 2. Předsednictvo pověřuje předsedu, aby:
  • zpřístupňoval podkladové materiály členům AS VŠE
  • ukládal předsedům příslušných pracovních komisí AS VŠE  projednání materiálů tak, že zejména všechny vnitřní předpisy uloží k projednání legislativní komisi, a všechny návrhy týkající se peněz a majetku (rozpočet, zpráva o hospodaření, smlouvy) uloží k projednání finanční komisi
  • zasílal pozvánky na zasedání a program jednání
  • zasílal finální zápis a vypořádání členům AS VŠE
  • zasílal finální zápis členům vedení, děkanům a předsedům AS fakult
  • zveřejňoval příslušné materiály (dle VJR) na webu AS VŠE
 3. Předsednictvo schvaluje návrh programu