Seznam členů AS 2018–2021

Za Fakultu financí a účetnictví

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

Univerzitní e-mail: petr.marek [at] vse.cz

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: vladimir.zelenka [at] vse.cz

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 

Univerzitní e-mail: bohumil.kral [at] vse.cz

Bc. Lukáš Hulínský 

Univerzitní e-mail: xhull06 [at] vse.cz

Bc. Martin Husák

Univerzitní e-mail: husm02 [at] vse.cz

 

Za Fakultu mezinárodních vztahů

 

Ing. Josef Bič, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: josef.bic [at] vse.cz

Mgr. Halka Čapková, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: capkova [at] vse.cz

Ing. Jana Peterková, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: peter [at] vse.cz

Ing. Jana Stehlíková 

Univerzitní e-mail: jana.stehlikova.ozs [at] vse.cz

Bc. Matouš Pudil

Univerzitní e-mail: pudm00@vse.cz

 

Za Fakultu podnikohospodářskou

 

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

Univerzitní e-mail: lubos.smrcka [at] vse.cz

Ing. Marek Stříteský, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: stritesm [at] vse.cz

Ing. David Říha, Ph.D., MBA 

Univerzitní e-mail: david.riha [at] vse.cz

Matěj Pokorný 

Univerzitní e-mail: pokm04 [at] vse.cz

Katarína Suchoňová

Univerzitní e-mail: suck04 [at] vse.cz

 

Za Fakultu informatiky a statistiky

 

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: zouharj [at] vse.cz

Ing. Martin Potančok, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: xpotm03 [at] vse.cz

Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: mazouchp [at] vse.cz

Štěpán Staněk 

Univerzitní e-mail: stas03 [at] vse.cz

Adam Dolejš 

Univerzitní e-mail: dola03 [at] vse.cz

 

Za Fakultu národohospodářskou

 

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: michaela.sevcikova [at] vse.cz

JUDr. Jan Vondráček 

Univerzitní e-mail: jan.vondracek [at] vse.cz

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: daniel.vana [at] vse.cz

Ing. Marek Korejs

Univerzitní e-mail: xkorm58 [at] vse.cz

Ing. Petr Němec 

Univerzitní e-mail: petr.nemec [at] vse.cz

 

 

Za Fakultu managementu

 

Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc 

Univerzitní e-mail: peter.pazitny [at] vse.cz

Ing. Lucie Váchová 

Univerzitní e-mail: lucie.vachova [at] vse.cz

Ing. Jana Krbová, Ph.D. 

Univerzitní e-mail: krbova [at] fm.vse.cz

Ing. Vojtěch Prchal 

Univerzitní e-mail: xprcv04 [at] vse.cz

Petr Šimáček 

Univerzitní e-mail: simp07 [at] vse.cz

  

Za CTVS

 

Mgr. Gabriela Fliedrová

Univerzitní e-mail: gabriela.cermakova [at] vse.cz