Aktuality

Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022

Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022

Zasedání AS VŠE dne 4. 4. 2022

Zasedání Akademického senátu VŠE (7/21-24) se uskuteční dne 4. 4. 2022 od 13:00 v místnosti NB 169. Účast na zasedání je možná prezenčně nebo on-line přes MS Teams. Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických opatření. V případě zájmu o účast na zasedání prostřednictvím MS Teams kontaktujte prosím tajemníka AS […]

Zasedání AS VŠE dne 21. 3. 2022

Zasedání Akademického senátu VŠE (6/21-24) se uskuteční dne 21. 3. 2022 od 13:00 v místnosti NB 169. Účast na zasedání je možná prezenčně nebo on-line přes MS Teams. Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických opatření. V případě zájmu o účast na zasedání prostřednictvím MS Teams kontaktujte prosím tajemníka AS […]

Zasedání AS VŠE dne 24. 1. 2022

Zasedání Akademického senátu VŠE (5/21-24) se uskuteční dne 24. 1. 2022 od 13:00 v místnosti NB 169. Účast na zasedání je možná prezenčně nebo on-line přes MS Teams. Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. V případě zájmu o účast na zasedání prostřednictvím MS Teams kontaktujte prosím tajemníka AS […]

Zasedání AS VŠE dne 8. 11. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (4/21-24) se uskuteční dne 8. 11. 2021 od 13:00. Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. Dle usnesení AS VŠE ze dne 25. 10. 2021 bude možné zasedání sledovat prostřednictvím zvukového přenosu. Program

Zasedání AS VŠE dne 25. 10. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (3/21-24) se uskuteční dne 25. 10. 2021 od 13:00 v místnosti NB 169. Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. Program

SEZNAM UCHAZEČŮ o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora podle článku 10 odst. 5 jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze zařadila na seznam uchazečů o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026 níže uvedené osoby (v abecedním pořadí):   doc. Ing. Petr […]

Vyhlášení voleb kandidáta/kandidátky na rektora VŠE

AS VŠE vyhlašuje volbu kandidáta/kandidátky na funkci rektora/rektorky dle čl. 10 Jednacího řádu AS VŠE. Volba proběhne na zasedání AS VŠE dne 8. 11. 2021. AS VŠE dle čl. 10 Jednacího řádu AS VŠE stanovil termín posledního možného podání přihlášky na 15. 10. 2021 do 15:00 (do podatelny VŠE).

Zasedání AS VŠE dne 27. 9. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (2/21-24) se uskuteční dne 27. 9. 2021 od 13:00 v místnosti NB 169. Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. Program Materiály k projednání

Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na období 2022 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na období 2022 – 2023 bude projednán na zasedání AS VŠE dne 27. 9. 2021.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: