Pravidla pro konání voleb do AS VŠE ve volebním obvodu AP působících mimo fakulty

USNESENÍ

předsednictva Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze

o stanovení data, času a místa konání řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2021-2024 ve volebním obvodu akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult a o stanovení termínu a způsobu podávání přihlášek do těchto voleb,

ze dne 19. 4. 2021

 

Předsednictvo Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze tímto podle článku 3 volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze, v platném znění

 

I. stanoví

datum, čas a místo konání řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024, ve volebním obvodu akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult, takto:

  • datum:                 5. 5. 2021
  • čas:                        10:00-16:00
  • způsob:                elektronickým způsobem prostřednictvím volební aplikace dle článku 8a VŘ AS VŠE
II. stanoví

termín a způsob podávání přihlášek do řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024, ve volebním obvodu akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult, takto:

  • termín:                27. 4. 2021
  • způsob:               přihlášky se podávají v zalepené obálce nadepsané „volby do AS VŠE“ na sekretariát CTVS, místnost IB 313 nejpozději do 27. 4. 2021

 

V Praze dne 19. 4. 2021
 
Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v.r. JUDr. Jan Vondráček, v.r. Ing. Vojtěch Prchal, v.r.
předseda AS VŠE místopředseda AS VŠE místopředseda AS VŠE

Text usnesení ke stažení zde