SEZNAM UCHAZEČŮ o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora podle článku 10 odst. 5 jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze zařadila na seznam uchazečů o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026 níže uvedené osoby (v abecedním pořadí):

 

  1. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  2. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

 

Poučení: Podle článku 10 odst. 6 jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze se proti nezařazení na seznam uchazečů může uchazeč odvolat k Akademickému senátu Vysoké školy ekonomické v Praze ve lhůtě 48 hodin od zveřejnění seznamu. Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze v takovém případě o seznamu uchazečů bez zbytečného odkladu rozhodne s konečnou platností.

 

 

V Praze dne 15. října 2021

 

prof. Ing. Petr Marek, CSc., předseda volební komise ________________________

Ing. Marek Korejs, člen volební komise ________________________

Bc. Matěj Pokorný, člen volební komise ________________________

Ing. Lucie Váchová, členka volební komise ________________________

Mgr. Gabriela Fliedrová, členka volební komise ________________________