Vyhlášení voleb kandidáta/kandidátky na rektora VŠE

AS VŠE vyhlašuje volbu kandidáta/kandidátky na funkci rektora/rektorky dle čl. 10 Jednacího řádu AS VŠE. Volba proběhne na zasedání AS VŠE dne 8. 11. 2021.

AS VŠE dle čl. 10 Jednacího řádu AS VŠE stanovil termín posledního možného podání přihlášky na 15. 10. 2021 do 15:00 (do podatelny VŠE).