Zasedání AS dne 30. 3. 2020

Ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 111/1998 je zasedání AS veřejně přístupné a bude přenášeno na https://multimedia.vse.cz

Program zasedání naleznete zde.