Zasedání AS VŠE dne 14. 12. 2020

Zasedání Akademického senátu VŠE (18/18-21) se uskuteční dne 14. 12. 2020 od 13:00 v místnosti NB 169, členové AS VŠE se budou účastnit on-line (MS Teams).

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů.V případě zájmu o účast na zasedání prostřednictvím MS Teams kontaktujte prosím tajemníka AS VŠE Ing. Jakuba Drábka e-mailem nejpozději do 13. 12. 2020.

Program

Materiály k projednání