Zasedání AS VŠE dne 17. 12. 2018

Zasedání Akademického senátu VŠE (4/18-21) se uskuteční dne 17. 12. 2018 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program