Zasedání AS VŠE dne 17. 6. 2019

Zasedání Akademického senátu VŠE (8/18-21) se uskuteční dne 17. 6. 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program