Zasedání AS VŠE dne 20. 5. 2019

Zasedání Akademického senátu VŠE (7/18-21) se uskuteční dne 20. 5. 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program