Zasedání AS VŠE dne 21. 10. 2019

Zasedání Akademického senátu VŠE (10/18-21) se uskuteční dne 21. 10. 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program