Zasedání AS VŠE dne 22. 10. 2018

Zasedání Akademického senátu VŠE (2/18-21) se uskuteční dne 24. 9. 2018 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program