Zasedání AS VŠE dne 24. 1. 2022

Zasedání Akademického senátu VŠE (5/21-24) se uskuteční dne 24. 1. 2022 od 13:00 v místnosti NB 169. Účast na zasedání je možná prezenčně nebo on-line přes MS Teams.

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. V případě zájmu o účast na zasedání prostřednictvím MS Teams kontaktujte prosím tajemníka AS VŠE Dr. Jakuba Drábka e-mailem nejpozději do 23. 1. 2022.

Program

Materiály k projednání