Zasedání AS VŠE dne 25. 10. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (3/21-24) se uskuteční dne 25. 10. 2021 od 13:00 v místnosti NB 169.

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů.

Program