Zasedání AS VŠE dne 25. 3. 2019

Zasedání Akademického senátu VŠE (5/18-21) se uskuteční dne 25. 3. 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program