Zasedání AS VŠE dne 25. 4. 2022

Zasedání Akademického senátu VŠE (8/21-24) se uskuteční dne 25. 4. 2022 od 13:00 v místnosti NB 169.

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických opatření.

Program

Materiály k projednání