Zasedání AS VŠE dne 25. 5. 2020

Zasedání Akademického senátu VŠE (13/18-21) se uskuteční dne 25. 5. 2020 od 13:00 v místnosti NB 161, členové AS VŠE se budou účastnit on-line (MS Teams).

Osoby z řad veřejnosti se mohou účastnit rovněž on-line, pokud zašlou zprávu o své účasti tajemníkovi AS VŠE Ing. Jakubu Drábkovi na adresu jakub.drabek@vse.cz, a to do 24. 5. 2020.

Program

Materiály k projednání