Zasedání AS VŠE dne 27. 9. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (2/21-24) se uskuteční dne 27. 9. 2021 od 13:00 v místnosti NB 169.

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů.

Program

Materiály k projednání