Zasedání AS VŠE dne 29. 3. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (21/18-21) se uskuteční dne 29. 3. 2021 od 13:00 v místnosti NB 169, členové AS VŠE se budou účastnit on-line (MS Teams).

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. V případě zájmu o účast na zasedání prostřednictvím MS Teams kontaktujte prosím tajemníka AS VŠE Ing. Jakuba Drábka e-mailem nejpozději do 28. 3. 2021.

Program

Materiály k projednání