Zasedání AS VŠE dne 29. 4. 2019

Zasedání Akademického senátu VŠE (6/18-21) se uskuteční dne 29. 4. 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program