Zasedání AS VŠE dne 30. 9. 2019

Zasedání Akademického senátu VŠE (9/18-21) se uskuteční dne 30. 9. 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 169.

Program