Zasedání AS VŠE dne 8. 11. 2021

Zasedání Akademického senátu VŠE (4/21-24) se uskuteční dne 8. 11. 2021 od 13:00.

Pro osoby z řad veřejnosti je zasedání přístupné při dodržení platných hygienických předpisů. Dle usnesení AS VŠE ze dne 25. 10. 2021 bude možné zasedání sledovat prostřednictvím zvukového přenosu.

Program