Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu studentů FFU

Předsednictvo Akademického senátu VŠE vyhlašuje doplňovací volby do Akademického senátu VŠE (dále jen „AS VŠE“) ve volebním obvodu studentů zapsaných na Fakultě financí a účetnictví VŠE na zbylou část současného funkčního období do 12. 6. 2018.

Pravidla volební kampaně jsou následující:

  • kandidáti na člena AS VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne vyhlášení volby včetně až do dne konání voleb včetně,
  • kandidáti na člena AS VŠE mají právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně nebo prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu,
  • volební kampaň uskutečňovaná v prostorách areálu VŠE nesmí být prováděna tak, aby narušila nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na VŠE,
  • volební kampaň nelze provádět ve volební místnosti a ani tak, aby omezovala přístup voličů do této místnosti,
  • dílčí volební komise zajistí školní webovou stránku, na níž lze umístit elektronický volební leták kandidáta na člena AS VŠE v maximálním rozsahu 5 MB,
  • dílčí volební komise zajistí místo, na níž lze umístit papírový volební leták kandidáta na člena AS VŠE v maximálním rozsahu 1 strany A4.

Adresa pro podávání stížností dle čl. 9 odst. 8 je adresa předsedy hlavní volební komise doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., a to fischerj@vse.cz.