Řádné volby do AS VŠE na období 2015–2018

Řádné volby do AS VŠE na období 2015-2018

Předsednictvo AS VŠE vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu AS VŠE  řádné volby do AS VŠE na období 2015–2018  se začátkem funkčního období 13. 6. 2015 a koncem funkčního období 12. 6. 2018.

Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví akademický senát příslušné fakulty VŠE, resp. předsednictvo AS VŠE tak, aby se konaly v období od 7. 4. 2015 do 15. 5. 2015. Závazný vzor hlasovacího lístku je v příloze tohoto dokumentu.

PLATNÉ VÝSLEDKY VOLEB ZDE

Protokoly dle jednotlivých volebních obvodů:

Studenti programů neuskutečňovaných na fakultách budou volit v rámci volebního obvodu studentů Fakulty mezinárodních vztahů vylosované předsedou AS VŠE dne 23. 2. 2015.

Pravidla volební kampaně: Volební kampaň kandidátů do senátu se musí řídit Etickým kodexem a předpisy VŠE.

V Praze dne 23. 2. 2015

prof. Václav Riedlbauch

předseda AS VŠE

Příloha: vzor_volebního_lístku.doc