Vyhlášení voleb 2021–2024

USNESENÍ

předsednictva Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze
o vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze
na funkční období 2021-2024,
ze dne 15. 3. 2021

Předsednictvo Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze tímto podle článku 3 volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze, v platném znění
I. vyhlašuje

řádné volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024,

II. konstatuje, že:

jako volební obvod, v němž volí a jsou voleni studenti studijních programů neuskutečňovaných na fakultách, byl dne 15. 3. 2021 vylosován volební obvod studentů zapsaných na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,

III. určuje

pravidla volební kampaně takto:

  1. kandidát na člena AS VŠE má právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním obvodu, v němž kandiduje (včetně),
  2. kandidát na člena AS VŠE má právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu, a to při dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i vnitřních a dalších předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE,
  3. volební kampaň uskutečňovaná v prostorách areálu VŠE nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na VŠE,
  4. volební kampaň nelze uskutečňovat v žádné volební místnosti a ani tak, aby omezovala přístup voličů do této místnosti,
IV. uvádí

adresu pro podávání stížností dle článku 9 odst. 8 volebního řádu AS VŠE, která zní: predsedaHVK@vse.cz.

V Praze dne 15. 3. 2021

 

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v.r.
předseda AS VŠE

JUDr. Jan Vondráček, v.r.
místopředseda AS VŠE

Ing. Vojtěch Prchal, v.r.
místopředseda AS VŠE

 

Usnesení o vyhlášení řádných voleb do AS VŠE ke stažení